/wie zijn wij

Anders bouwen

Dat is precies wat we doen. Dankzij ons ruim aanbod aan partnerships bouwen we mee aan slimmer en betaalbaar wonen.

foto handen op een huis

Connecting People

Corbiz wil vanuit een regisseursrol sterk en gericht inzetten op innovatieve oplossingen voor de nood aan flexibel en betaalbaar wonen door middel van units gebouwd volgens een duurzaam en circulair proces of door toepassing van hybride systemen, zowel voor tijdelijke als permanente huisvesting. Corbiz wil hierbij haar netwerk van professionele afnemers, investeerders, conceptaanbieders, toeleverende maakindustrie en overheidsinstanties verbinden en faciliteren. We stimuleren hen om in gesprek te gaan met elkaar en elkaars proces te leren kennen om samen in een stroomversnelling te werken aan slimmer, duurzamer, flexibeler en betaalbaarder wonen.

We werken samen met een aantal zorgvuldig uitgekozen partners die kwaliteit, circulariteit en duurzaamheid voorop stellen. Corbiz streeft ernaar om duurzaam én betaalbaar wonen haalbaar te maken. Om dat voor elkaar te krijgen moet het bouwproces meer gestandaardiseerd worden en dienen we nog meer conceptueel te denken. Een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever en aanbieder is essentieel. Alleen dán kan de opdrachtgever een opdracht verstrekken, de bouwer bouwen en de woningzoekende tijdig een fijn dak boven zijn hoofd krijgen. Corbiz biedt hiermee een antwoord op de sterk veranderende samenleving met sociale, financiële en circulaire uitdagingen. Voor verandering zorgen doe je niet alleen. Dat doe je met sterke bondgenoten!

Samen groeien en een duurzame impact creëren

Wie

De gezichten achter Corbiz

Maak kennis met Leen Beke, Stijn Van Gorp en Bart Rombouts: de ondernemers achter Corbiz. Leen werkte als voormalig schepen voor de stad Geel al aan de thema’s betaalbare huisvesting, ruimtelijke ordening en zorg. Stijn realiseert met Noubly Interieur woon-en interieurprojecten door middel van authentieke en duurzame materialen. Bart verdiende zijn sporen in de retailsector en heeft bovendien heel wat technische knowhow. Ze krijgen versterking van Amandine Leclercq, Karine Dupuis en Iris Cerstiaens.

Ons verhaal

Corbiz is tot stand gekomen vanuit een droom, samenwerking, overleg, plannen en organiseren. De modulaire markt is enorm in beweging en het is ons doel om mensen aan het denken te zetten over de toekomst: we kunnen ook anders bouwen, er zijn andere innovatieve en circulaire oplossingen. Bij Corbiz denken we vooruit, en nemen we je mee in het wonen van de toekomst.

zijn

we

De naam Corbiz

Co: samen, connecting
Orbis: wereld
Corbiz brengt mensen samen om te werken aan slimmer en betaalbaar wonen. Samen groeien en een duurzame impact creëren!

foto leen beke

Team

LEEN

Leen werkte als voormalig schepen voor de stad Geel aan thema’s zoals betaalbare huisvesting, ruimtelijke ordening en zorg en is in 2018 gestart met de ontwikkeling van een verplaatsbare, modulair opgebouwde zorgwoning. Vanuit dit project richtte Leen, samen met Stijn, Corbiz op. Vandaag is Leen als meewerkend bestuurder actief binnen Corbiz en bouwt ze via haar ruim netwerk mee aan de relatie tussen Corbiz en diverse partners.

foto stijn

Team

STIJN

Stijn is de oprichter van Noubly Interieur, dat woon- en interieurprojecten realiseert door het gebruik van authentieke en duurzame materialen. Het is door zijn affiniteit met duurzaamheid en circulariteit dat Stijn, samen met Leen, Corbiz heeft opgericht. Het is dankzij zijn creativiteit, oplossingsgerichtheid en netwerk dat Stijn vanuit Corbiz samen met een netwerk aan partners wil werken aan slimmer en betaalbaar wonen. Want iedereen verdient immers een dak boven zijn hoofd!

Team

BART

Bart heeft zijn sporen verdiend in de retailsector en zet mee zijn schouders onder Corbiz als operationeel verantwoordelijke. Door zijn technische opleiding en knowhow volgt hij elk project nauwgezet op. Bart is ervan overtuigd dat hybride, modulair bouwen een oplossing kan bieden aan flexibel en betaalbaar wonen.

foto karine

Team

KARINE

Karine begeleidt Corbiz op vlak van strategie, bussinessmodel, marktontwikkeling en het groeipotentieel van dit innovatief dienstenconcept. Dit doet ze vanuit haar jarenlange commerciële en marketing ervaring. Ze is vertrouwd met samenwerkingen met zowel internationale ondernemingen, KMO’s, kennisinstellingen als scale-up organisaties.

amandine

Team

AMANDINE

Amandine is vastgoedmakelaar en gepassioneerd door de woningmarkt. Zij vertegenwoordigt met veel enthousiasme de stem van Corbiz in het Waalse landsgedeelte.

foto iris

Team

IRIS

Iris is freelancer en biedt administratieve ondersteuning aan bedrijven. De afgelopen jaren deed zij heel wat ervaring op in verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen. Nu zal Iris zich dus ook ontfermen over de backoffice en dienst na verkoop bij Corbiz!

Off site productie

Het industrieel produceren van woonunits off site en in eigen atelier betekent een lagere impact op het milieu. Deze efficiënte bouwmethode zorgt voor een betaalbaar en kwalitatief eindresultaat. Prefab hybride systemen of modules die kant-en-klaar naar de site worden getransporteerd en vervolgens geassembleerd. Deze manier van bouwen is niet onderhevig aan slechte weersomstandigheden, zorgt voor een enorme tijdswinst en dus ook een lager kostenplaatje. De productie gebeurt op één locatie met zo min mogelijk afval en transport, wat resulteert in een kleine ecologische voetafdruk. Samen met een eco-systeem van partners ontzorgen we onze klanten van A tot Z. Corbiz, connecting people!

foto offsite bouwen