imagine

Samen werken aan slimmer en betaalbaar wonen

nooddorp

#droomvoornooddorpen

Waar nooddorpen in no time opgericht worden

Stel je voor dat in tijden van oorlog, overstromingen en natuurrampen nooddorpen kunnen worden opgericht in zeer korte tijd. Deze modulaire units geven mensen in een moeilijke periode toch een warm en huiselijk gevoel. Dergelijke tragedies komen onverwacht, maar je kan wel plannen dat er noodvoorziening beschikbaar is. De mobiele, modulaire units kunnen meerdere functies inhouden, zodat ze telkens kunnen ingezet worden waar de nood het hoogst is. Bovendien biedt de fundering op schroefpalen de mogelijkheid om een nooddorp ook op moeilijke ondergronden snel op te richten.

Waar student villages zich net buiten de steden vestigen

Stel je voor dat we student villages kunnen bouwen nét buiten de steden. In een groene omgeving, maar in de nabijheid van recreatie, supermarkten, enz. Duurzame, kwalitatieve studentenunits die betaalbaar zijn, zorgen ervoor dat er aan het beginsel van democratisch, toegankelijk onderwijs voor eenieder niet wordt geraakt.

nooddorp

#droomvoorstudentvillage

nooddorp

#droomvoorthuislozen

Waar iedereen een dak boven zijn hoofd heeft

Stel je voor dat iedereen op een kwalitatieve, comfortabele en betaalbare manier kan wonen, inclusief alleenstaanden, 1-ouder gezinnen en dak-of thuislozen. Het is een sociaal, democratisch recht voor elk van ons. Er zijn weinig gronden ter beschikking, de huidige woningmarkt is duur of er is een diepgaande renovatie van de woning vereist. En dat zorgt voor veel onzekerheden. Ook hier kunnen modulaire units - welke voldoen aan alle hedendaagse eisen rond energie, duurzaamheid en woonkwaliteit- een oplossing zijn.

Waar modulaire units een lokale oplossing bieden voor ouderen

Stel je voor dat ouderen niet alleen de keuze hebben om naar een woonzorgcentrum te gaan, maar ook in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven dichtbij de oorspronkelijke woning in de eigen achtertuin of via zorgdorpen op slimme locaties. Ouderen kunnen rekenen op het comfort van een zorgwoning, terwijl de bovenverdieping van de unit dan weer een andere bestemming kan hebben die voor diversiteit zorgt.

nooddorp

#droomvoorzorgdorpen

een stad waar wonen en leven samen gaat

#droomvoorbetaalbaarwonen

Een stad waar wonen en leven samen gaat

Stel je voor dat modulair bouwen aan de basis ligt van een nieuwe samenlevingsvorm in de stad, waar we niet in de traditionele wijkstructuur vervallen, maar spelen met de flexibiliteit van stapelwoningen. Woningen kunnen meegroeien met de behoeften naar woonoppervlakte en kunnen weer inkrimpen als behoeften wijzigen.

Waar huizen als modules op elkaar worden gebouwd, voor even of altijd

Stel je een wereld voor waar huizen op slechts enkele dagen worden gebouwd door modules op elkaar te stapelen. Zo kunnen grote huizenprojecten mogelijk gemaakt worden op 40% minder tijd, denk aan sociale huisvesting. Door de hoge kwaliteit zijn de units geschikt voor permanent gebruik, al kan het ook anders. In tegenstelling tot de klassieke bouw zijn deze woningen makkelijk te demonteren en kan je ze dus later ook herbestemmen. Dat is goed voor ons milieu en zo bouwen we letterlijk aan een duurzame leefomgeving.

modules foto

#droomvoorflexwonen

foto woonvormen

#droomvoorwoneninnatuur

Waar woonvormen zich integreren in de natuur

Stel je voor dat we een woonvorm kunnen creëren die één is met de natuur, die geen conflict vormt maar net een oplossing. Het kan, dankzij de modulaire opgebouwde woningen. Door een circulair gebruik van materialen, een hoge isolatiegraad en een off site bouwproces brengen we bouwen in evenwicht met de natuur.

Zet de eerste stap naar een nieuwe manier van bouwen

IMAGINE
Realisaties
close banner