/realisaties

Wonen in Vlaanderen

Wonen in Vlaanderen (WIV) heeft een groot aantal modulair gebouwde woonunits aangekocht.  Corbiz functioneerde in dit dossier als facilitator bij de aankoop van de units door WIV bij diverse producenten. Op basis van de noden en wensen van WIV, werden de behoeften in kaart gebracht en gekoppeld aan de mogelijkheden die er zijn op de markt inzake tijdelijke (mobiele) huisvesting, en dit via modulaire bouwmethodes. Deze units zullen op grond van gemeenten en sociale woonmaatschappijen een tijdelijke bestemming krijgen, in eerste instantie voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. Nadien krijgen ze een andere bestemming in het kader van renovatieprojecten van sociale woningen.

Corbiz coördineert en faciliteert de afspraken tussen de woonmaatschappijen, producenten en aannemers. Nadien zal Corbiz instaan voor het beheer van de woonunits. De woonunits hebben in dit geval dus een eerder tijdelijk karakter en doen dienst, in de eerste plaats, als noodopvang en vervolgens  als herhuisvesting om versneld renovaties door te voeren.

no imagination

Beelden

No items found.