27/4/2023

Een huisvestingslandschap voor studenten met betaalbare koten – student villages net buiten de steden…

Stel je voor dat we “student villages” kunnen bouwen net buiten de steden, in een groene omgeving maar in de nabijheid van recreatie, supermarkten, …  Duurzame, kwalitatieve studentenunits die betaalbaar zijn. Dat zorgt ervoor dat aan het beginsel van een democratisch, toegankelijk onderwijs voor eenieder niet wordt geraakt !

Het Vlaamse studentenhuisvestingslandschap kan deze toestroom aan studenten niet aan momenteel. Daarnaast wordt er op verschillende niveaus naar gestreefd tegen 2030 huisvesting klimaatneutraal te maken. Het spreekt voor zich dat de studentenhuisvesting van vandaag niet voorbereid is op het halen van zulke doelstellingen. Grote investeringen zullen nodig zijn. Het grootste probleem is het gebrek aan betaalbare koten. Niet alleen voor kansarme studenten, maar ook voor middenklassegezinnen wordt op kot gaan meer en meer een financieel moeilijke zaak. Dat zorgt ervoor dat er aan het beginsel van democratisch, toegankelijk onderwijs voor eenieder wordt geraakt. Je kan immers niet aan elke hogeronderwijsinstelling om het even welke richting volgen. Daarnaast is pendelen niet voor iedereen een haalbare piste.

Student Villages Het huidige aanbodtekort volledig opvangen met de bouw en renovatie van koten in de studentensteden zelf lijkt ons niet realistisch. Daarom pleit VVS voor de bouw van zogenaamde Student Villages, naar Frans voorbeeld. Ook in andere landen komt een dergelijk concept voor. Een excellent voorbeeld hiervan is Sydney University Village in Australië. Zulke huisvestingscomplexen worden gebouwd buiten de studentensteden om zo de druk op de steden weg te nemen. Zulke aanpak kan evenwel alleen werken mits er werk wordt gemaakt van een performant mobiliteitsnet. Daarom moeten zowel de federale als de Vlaamse mobiliteitsministers en het middenveld worden betrokken bij de ontwikkeling van zulke student villages. Standpunt | Studentenhuisvesting | 21 ⁵ Meer hierover, zie: Alieke Blom, Van Leegstand tot Leefbaar: Het organiseren van het proces van de transformatie van leegstaand vastgoed naar tijdelijke studentenhuisvesting, (Masterproef, TU Delft, 2012). Het is ook belangrijk dat er aan de Student Villages de nodige faciliteiten worden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot recreatie in de buurt, supermarkten, … Het is ook belangrijk dat er aan de Student Villages de nodige faciliteiten worden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot recreatie in de buurt, supermarkten … . Bij de ontwikkeling van zulke Student Villages is het belangrijk dat lokale studentenvertegenwoordigers (uit de stuvo-raden) worden betrokken. Zij hebben immers het meeste expertise over de noden van de student en de mogelijke valkuilen bij de ontwikkeling van zulke villages.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft een gesprek gehad met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) over het gebrek aan betaalbare studentenkoten in Vlaanderen. De studentenvereniging had daarover aan de alarmbel getrokken. Minister Diependaele heeft oren naar een aantal voorstellen van de studenten en plant verder overleg.

Steeds meer studenten ondervinden problemen om een betaalbaar en kwaliteitsvol kot te vinden. De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) bracht het tekort aan betaalbare studentenhuisvesting eerder deze week opnieuw onder de aandacht. De studentenkoepel schotelde de Vlaamse regering meteen een pakket met 25 aanbevelingen voor, gaande van de bouw van studentendorpen buiten de studentensteden tot een kotlabel en fiscale ingrepen.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele nodigde de VVS meteen uit voor een gesprek. Volgens de N-VA-minister is het moeilijk om het probleem van de studentenkoten los te koppelen van de bredere problemen op de woonmarkt. ‘Dat er in sommige studentensteden minder koten beschikbaar zijn, of de prijzen stijgen, staat ook in rechtstreeks verband met de reguliere woonmarkt’, aldus Diependaele. Zo hoeft het bijvoorbeeld niet helemaal te verbazen dat de prijzen voor koten in Leuven stijgen als Leuven zelf de duurste stad is om te wonen.

No items found.

Stel je voor dat we “student villages” kunnen bouwen net buiten de steden, in een groene omgeving maar in de nabijheid van recreatie, supermarkten, …  Duurzame, kwalitatieve studentenunits die betaalbaar zijn. Dat zorgt ervoor dat aan het beginsel van een democratisch, toegankelijk onderwijs voor eenieder niet wordt geraakt !

Het Vlaamse studentenhuisvestingslandschap kan deze toestroom aan studenten niet aan momenteel. Daarnaast wordt er op verschillende niveaus naar gestreefd tegen 2030 huisvesting klimaatneutraal te maken. Het spreekt voor zich dat de studentenhuisvesting van vandaag niet voorbereid is op het halen van zulke doelstellingen. Grote investeringen zullen nodig zijn. Het grootste probleem is het gebrek aan betaalbare koten. Niet alleen voor kansarme studenten, maar ook voor middenklassegezinnen wordt op kot gaan meer en meer een financieel moeilijke zaak. Dat zorgt ervoor dat er aan het beginsel van democratisch, toegankelijk onderwijs voor eenieder wordt geraakt. Je kan immers niet aan elke hogeronderwijsinstelling om het even welke richting volgen. Daarnaast is pendelen niet voor iedereen een haalbare piste.

Student Villages Het huidige aanbodtekort volledig opvangen met de bouw en renovatie van koten in de studentensteden zelf lijkt ons niet realistisch. Daarom pleit VVS voor de bouw van zogenaamde Student Villages, naar Frans voorbeeld. Ook in andere landen komt een dergelijk concept voor. Een excellent voorbeeld hiervan is Sydney University Village in Australië. Zulke huisvestingscomplexen worden gebouwd buiten de studentensteden om zo de druk op de steden weg te nemen. Zulke aanpak kan evenwel alleen werken mits er werk wordt gemaakt van een performant mobiliteitsnet. Daarom moeten zowel de federale als de Vlaamse mobiliteitsministers en het middenveld worden betrokken bij de ontwikkeling van zulke student villages. Standpunt | Studentenhuisvesting | 21 ⁵ Meer hierover, zie: Alieke Blom, Van Leegstand tot Leefbaar: Het organiseren van het proces van de transformatie van leegstaand vastgoed naar tijdelijke studentenhuisvesting, (Masterproef, TU Delft, 2012). Het is ook belangrijk dat er aan de Student Villages de nodige faciliteiten worden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot recreatie in de buurt, supermarkten, … Het is ook belangrijk dat er aan de Student Villages de nodige faciliteiten worden gekoppeld, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot recreatie in de buurt, supermarkten … . Bij de ontwikkeling van zulke Student Villages is het belangrijk dat lokale studentenvertegenwoordigers (uit de stuvo-raden) worden betrokken. Zij hebben immers het meeste expertise over de noden van de student en de mogelijke valkuilen bij de ontwikkeling van zulke villages.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft een gesprek gehad met de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) over het gebrek aan betaalbare studentenkoten in Vlaanderen. De studentenvereniging had daarover aan de alarmbel getrokken. Minister Diependaele heeft oren naar een aantal voorstellen van de studenten en plant verder overleg.

Steeds meer studenten ondervinden problemen om een betaalbaar en kwaliteitsvol kot te vinden. De Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) bracht het tekort aan betaalbare studentenhuisvesting eerder deze week opnieuw onder de aandacht. De studentenkoepel schotelde de Vlaamse regering meteen een pakket met 25 aanbevelingen voor, gaande van de bouw van studentendorpen buiten de studentensteden tot een kotlabel en fiscale ingrepen.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele nodigde de VVS meteen uit voor een gesprek. Volgens de N-VA-minister is het moeilijk om het probleem van de studentenkoten los te koppelen van de bredere problemen op de woonmarkt. ‘Dat er in sommige studentensteden minder koten beschikbaar zijn, of de prijzen stijgen, staat ook in rechtstreeks verband met de reguliere woonmarkt’, aldus Diependaele. Zo hoeft het bijvoorbeeld niet helemaal te verbazen dat de prijzen voor koten in Leuven stijgen als Leuven zelf de duurste stad is om te wonen.