Als je een woning bouwt of verbouwt, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor moet je een uitgebreid dossier indienen bij de gemeente. Voor een aantal kleine werken in en rond de woning volstaat een melding. Dat dossier moet je ook indienen bij de gemeente, maar de procedure is eenvoudiger en korter dan bij een omgevingsvergunning. Door recente regelgeving heb je voor het plaatsen van een zorgwoning in je tuin niet langer een architect nodig.

Voorwaarden voor melding

Heb je voldoende ruimte in je tuin? Dan kan je een zorgwoning creëren in een tijdelijke, verplaatsbare zorgunit dichtbij de hoofdwoning. 

Wil je een zorgwoning creëren in een zorgunit via een melding? Dan zijn dit de voorwaarden: 

 1. Je plaatst de zorgunit binnen een straal van 30m van de bestaande, hoofdzakelijk vergunde hoofdwoning. Dit kan op hetzelfde of op een aangrenzend perceel van de hoofdwoning zijn. 
 2. Je plaatst de zorgunit op één van de volgende plaatsen: 
  • In de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen. Dit hoeft niet vrijstaand te zijn.
  • In de achtertuin tot op 1 meter van de perceelsgrenzen. Dit hoeft niet vrijstaand te zijn.
  • Als je de zorgunit tegen een bestaande scheidingsmuur plaatst, en deze hierbij niet wijzigt, mag je de zorgunit ook op of tegen de perceelsgrens plaatsen in de achtertuin.
 3. De zorgunit is maximaal 3,5 meter hoog.
 4. De zorgunit heeft een maximale brutovloeroppervlakte van 50m².
 5. Behalve de strikt noodzakelijke toegang, leg je geen bijkomende verharding aan.
 6. De nutsvoorzieningen van de zorgunit sluiten aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwoning.
 7. De afvoer van het afvalwater van de zorgunit sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwoning. Het hemelwater moet zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren.
 8. Je voert geen ontbossing of reliëfwijziging uit.
 9. Je plaatst de zorgunit niet in overstromingsgebied.
 10. Je plaatst de zorgunit niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van agrarisch gebied met ecologische waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied.
 11. Je plaatst de zorgunit voor een periode van maximaal 3 jaar. Mits een nieuwe melding kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 3 jaar.  De termijn van 3 jaar geldt per hoofdwoning. Plaatste je in het verleden al een
  zorgunit bij je woning of verwacht je dat de zorgunit langer dan 6 jaar (2 keer 3 jaar) zal blijven staan, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen.
 12. Na het beëindigen van de zorgsituatie moeten de zorgunit en de strikt noodzakelijke toegang erheen, binnen 3 maanden verwijderd worden. 

De gemeente kan de plaatsing van een zorgunit dan niet weigeren, mocht ze dat al willen. Wel moet ze nagaan of de zorgwoning voldoet aan de voorwaarden om een melding te kunnen doen. Indien dat toch niet zo is, moet er alsnog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Wie doet de aanvraag voor jouw zorgunit

Het team van CORBIZ neemt de aanvraag van de melding voor jouw zorgunit in de tuin volledig op zich.  Heb je toch een omgevingsvergunning nodig, dan werken we hiervoor samen met één van onze architecten.  Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Dat is alvast één zorg minder!

Neem contact op voor meer informatie.