Heb ik een architect nodig om een zorgwoning in mijn tuin te kunnen plaatsen?

Als je een woning bouwt of verbouwt, heb je meestal een omgevingsvergunning nodig. Hiervoor moet je een uitgebreid dossier indienen bij de gemeente. Voor een aantal kleine werken in en rond de woning volstaat een melding. Dat dossier moet je ook indienen bij de gemeente, maar de procedure is eenvoudiger en korter dan bij een omgevingsvergunning. Door recente regelgeving heb je voor het plaatsen van een zorgwoning in je tuin niet langer een architect nodig.

Voorwaarden voor melding

Heb je voldoende ruimte in je tuin? Dan kan je een zorgwoning creëren in een tijdelijke, verplaatsbare zorgunit dichtbij de hoofdwoning. 

Wil je een zorgwoning creëren in een zorgunit via een melding? Dan zijn dit de voorwaarden: 

 1. Je plaatst de zorgunit binnen een straal van 30m van de bestaande, hoofdzakelijk vergunde hoofdwoning. Dit kan op hetzelfde of op een aangrenzend perceel van de hoofdwoning zijn. 
 2. Je plaatst de zorgunit op één van de volgende plaatsen: 
  • In de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen. Dit hoeft niet vrijstaand te zijn.
  • In de achtertuin tot op 1 meter van de perceelsgrenzen. Dit hoeft niet vrijstaand te zijn.
  • Als je de zorgunit tegen een bestaande scheidingsmuur plaatst, en deze hierbij niet wijzigt, mag je de zorgunit ook op of tegen de perceelsgrens plaatsen in de achtertuin.
 3. De zorgunit is maximaal 3,5 meter hoog.
 4. De zorgunit heeft een maximale brutovloeroppervlakte van 50m².
 5. Behalve de strikt noodzakelijke toegang, leg je geen bijkomende verharding aan.
 6. De nutsvoorzieningen van de zorgunit sluiten aan op de bestaande nutsvoorzieningen van de hoofdwoning.
 7. De afvoer van het afvalwater van de zorgunit sluit aan op de bestaande waterafvoer van de hoofdwoning. Het hemelwater moet zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren.
 8. Je voert geen ontbossing of reliëfwijziging uit.
 9. Je plaatst de zorgunit niet in overstromingsgebied.
 10. Je plaatst de zorgunit niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van agrarisch gebied met ecologische waarde, agrarisch gebied met ecologisch belang en parkgebied.
 11. Je plaatst de zorgunit voor een periode van maximaal 3 jaar. Mits een nieuwe melding kan deze termijn eenmalig verlengd worden met 3 jaar.  De termijn van 3 jaar geldt per hoofdwoning. Plaatste je in het verleden al een
  zorgunit bij je woning of verwacht je dat de zorgunit langer dan 6 jaar (2 keer 3 jaar) zal blijven staan, dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen.
 12. Na het beëindigen van de zorgsituatie moeten de zorgunit en de strikt noodzakelijke toegang erheen, binnen 3 maanden verwijderd worden. 

De gemeente kan de plaatsing van een zorgunit dan niet weigeren, mocht ze dat al willen. Wel moet ze nagaan of de zorgwoning voldoet aan de voorwaarden om een melding te kunnen doen. Indien dat toch niet zo is, moet er alsnog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Wie doet de aanvraag voor jouw zorgunit

Het team van CORBIZ neemt de aanvraag van de melding voor jouw zorgunit in de tuin volledig op zich.  Heb je toch een omgevingsvergunning nodig, dan werken we hiervoor samen met één van onze architecten.  Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Dat is alvast één zorg minder!

Neem contact op voor meer informatie.

Ontdek de mogelijkheden die een zorgunit in de tuin biedt

Overweeg je om je zorgbehoevende ouders bij jou te laten intrekken en hen een eigen woonplek te geven? Heb je zorg nodig en wil je graag iemand bij je laten inwonen die je kan verzorgen, zonder je privacy te verliezen? Heb je een zorgbehoevend kind dat zoveel mogelijk zelfstandig wil leven, maar dat je toch de nodige dagelijkse ondersteuning wil bieden? Of denk je eraan om een goede vriend die nood heeft aan fysieke hulp bij jou te laten inwonen, maar willen jullie beiden toch je eigen vertrouwde plekje behouden? In al die situaties kan een zorgwoning in de tuin een goede oplossing zijn.

Wat is zorgwonen in een zorgunit in de tuin?

Een zorgunit wordt, apart van de bestaande hoofdwoning, in de tuin geplaatst.  De zorgunit is een kleinere wooneenheid ingericht voor maximaal twee 65-plussers of zorgbehoevende personen, zodat ze kunnen wonen bij iemand die hen zorg verleent. Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die komt wonen bij oudere of zorgbehoevende personen. Bij zorgwonen worden de zorgbehoevende en de zorgverlener op fiscaal vlak beschouwd als twee aparte gezinnen op één adres. Ze krijgen dus geen apart huis- of busnummer 

VOORDELEN VAN ZORGWONEN 

Door zorgwonen kan je langer thuis blijven wonen in een zorgende omgeving, zonder dat je sociale  uitkeringen of sociale voordelen zoals studietoelagen, een werkloosheidsuitkering of een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) verliest. 

Kom je in aanmerking?  

Een zorgwoning wordt bewoond door een zorgverlener of de zorgbehoevende(n). 

Wie is ‘zorgbehoevend’? 

 • 65-plusser(s)
 • Personen met een handicap
 • Personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming
 • Personen die behoefte hebben aan ondersteuning om zich in hun thuismilieu te kunnen handhaven. De kinderen ten laste van de zorgbehoevende(n) worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van twee personen. 

ONDERSTEUNING OM IN JE THUISMILIEU TE KUNNEN BLIJVEN 

Het is niet nodig dat je beroep doet op een vorm van thuiszorg door derden. Bij zorgwonen is het de bedoeling om mensen op te vangen binnen een huiselijk verband. Dit kan familie zijn, maar dat hoeft niet. Het volstaat dat de zorgverlener taken op zich neemt om de verminderde zelfredzaamheid van de zorgbehoevende(n) op te vangen, zodat deze langer thuis kan blijven wonen. Een verminderde zelfredzaamheid kan bv. betrekking hebben op moeilijkheden om zich te verplaatsen, zelfstandig te eten of te koken, of om zich te wassen en aan te kleden. Maar het kan ook gaan om mensen die moeilijk communiceren, hulp nodig hebben bij het opvolgen van hun administratie of gedesoriënteerd zijn in de tijd of ruimte. Het moet wel gaan om een zorgbehoevendheid binnen de zorg- en welzijnssector en dus niet om bijvoorbeeld louter een financiële nood. 

Neem contact op voor meer informatie.

Investeren in een maatschappelijk project?

Investeer je mee in ons project met maatschappelijke meerwaarde?


Wil jij het verschil maken? Investeer dan samen met ons in een innovatieve manier om mensen samen te brengen.

Corbiz wil bouwen aan een community van huurders maar ook van investeerders.

Met jouw hulp willen wij

 • een antwoord bieden aan de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen
 • een toekomstgerichte, betaalbare en duurzame manier van (samen)leven en (samen)werken bevorderen
 • extra ruimte creëren en mensen samenbrengen

Uniek aan ons concept is de complete ontzorging voor huurders en investeerders.

Dit in samenwerking met kwalitatieve partners.

Om nieuwe duurzame units te bouwen zijn we op zoek naar investeerders en bieden we je de meest fiscaal voordelige investering om je slapend spaargeld te laten opbrengen.

Investeer je voor 31 december 2021 dan kan je genieten van 40% overheidsgarantie op je investering, 2.5% belastingkrediet, een aantrekkelijk rendement.

Meer informatie over de ‘Winwinlening’

Laat je spaargeld niet verdampen en maak samen met ons het verschil!

Meer weten?

Laat je gegevens achter en we komen snel bij je terug.

Terug naar de blog